Home > projekti > Ruralna migracija – izrada dokumenta praktične politike
Print Friendly, PDF & Email

Jul 2011 – Decembar 2012

Naziv projekta: ‘Ruralna migracija – izrada dokumenta praktične politike o potrebama potencijalnih mladih migranata i primera dobre prakse iz ruralnih delova’

Vrednost projekta: 8.000,00 EUR

Projektne aktivnosti su podrazumevale obavljanje i distribuciju anketa, istraživanje i procenu stanja na terenu i intervjue sa mladima. Obavili smo terenske posete za individualne intervjue. Istraživali smo dobre primere i prakse i na osnovu prikupljenog izradili dokument praktične politike o potrebama potencijalnih mladih migranata i o primerima dobre prakse iz ruralnih krajeva Republike Srbije.

Projekat finansiran od strane Peace-building and Inclusive Local Development – UN Program u južnoj Srbiji.