Home > projekti > Škola novinarstva za decu i mlade – stepenik do kompetencija za savremeno društvo
Print Friendly, PDF & Email

Naziv projekta: Škola novinarstva za decu i mlade – stepenik do kompetencija za savremeno društvo

Trajanje projekta: 15/01/2019 – 15/08/2019

Ukupan budžet: 8.000 CHF

Ciljevi projekta:

  • Doprinos obrazovnoj delatnosti u lokalnoj sredini kroz školu novinarstva i ponuđene sadržaje za svrsishodno korišćenje slobodnog vremena.
  • Podsticanje omladinskog aktivizma, planiranja karijere.
  • Razvoj kompetencija za savremeno društvo a pre svega digitalnih, saradničkih, socijalnih i građanskih i komunikacionih veština.
  • Promovisanje kulturnih vrednosti i sadržaja kod mladih.

Aktivnosti:

  • Edukativne radionice sa izabranim korisnicima iz oblasti: novinarske forme, informaciono-komunikacione tehnologije, dečija/ljudska prava, timske uloge i saradništvo, ekološka kultura, savremena zanimanja.
  • Pokretanje elektronskog i štampanog časopisa.
  • Kreiranje medijskih sadržaja kroz terenski rad (istraživanja javnog mnjenja, intervjui, reportaže, itd).
  • Nagradno-edukativno putovanje za učesnike na projektu.

Projekat se realizuje u Čačku zahvaljujući sredstvima Opštine Zolikon.