Home > projekti > Dečija prava bez granica
Print Friendly, PDF & Email

Jul, 2017– Decembar, 2017.

Dečija prava bez granica

Vrednost projekta: 30.000 EUR

Projekat ima za cilj povećanje kvaliteta pomoći koja se pruža migrantima – tražiocima azila i licima kojima je potrebna međunarodna zaštita, a smešteni su u prihvatnim centrima u Šidu, Subotici, Somboru i Dimitrovragu. Predstavlja koordiniran i efektivan odgovor na zdravstvene  potrebe i potrebe humanitarne zaštite navedenih ciljnih grupa u četiri lokalne samouprave u Srbiji. Pažljivo je planiran da obuhvati sledeće komponente: medicinsku pomoć u vidu lekova i medicinske opreme za već postojeće IDC-ove medicinske timove, zaštitu dece i maloletnika bez pratnje, pružanje direktnih usluga u vidu humanitarne pomoći migrantima i aktivizma mladih.

Očekivani rezultati projekta:

  • Distribucija propisanih lekova i medicinsko snabdevanje postojećih operativnih IDC medicinskih timova u Šidu, Subotici i Dimitrovgradu, za ukupno 2.500 korisnika.
  • Distribucija hrane i neprehrambenih proizvoda korisnicima u Šidu, Subotici, Somboru i Dimitrovgradu, za najmanje 500 korisnika.
  • Organizovanje 20 sportskih, okupacionih i rekreativnih događaja za decu.
  • Promovisanje potpune implementacije ljudskih prava i praćenja na terenu, kroz podršku (rada) dve radne grupe.
  • Promovisajne pozitivnih stavova o integraciji izbeglica i migranata, kao i podizanje svesti o pitanjima mešovite migracije.

Projekat finansiran od strane Laboratorios Viñas.