Home > projekti > Raznovrsan odgovor na migranstku krizu
Print Friendly, PDF & Email

Raznovrsan odgovor na migrantsku krizu u Srbiji

totalna vrednost: 43.571,45 e

Cilj projekta je da poveća kvalitet pružene humanitarne pomoći migrantima u prihvatnim centrima u Srbiji, kao i kvalitet prevencije zdravlja kroz distribuciju hranljivih i nehranljivih namirnica uključujući i povećanje kvaliteta društvenog života migranata kroz kreiranje uslova za aktivno provođenje slobodnog vremena tokom boravka u prihvatnim centrima.

Želeći da doprinesemo balansiranom unosu hranljivih vrednosti kod migranata koji su bili izloženi monotonoj ishrani mesecima (konzumirajući samo hranu iz konzerve kao hlavni obrok zajedno sa konditorskim proizvodima koji sadrže visok procenat slabo-razgradivih šećera), distribuirali smo dodataka ishrani u vidu porcija sušenog voća.

Takođe, distribuirali smo i pakete pomoći u vidu čizama, kabanica, čarapa, vreća za spavanje za migrante koji nisu smešteni u organizovanim prihvatnim centrima. Imajući u vidu da su ove grupe migranata veoma često isključene iz tokova humanitarne pomoći ili je jednostavno veoma teško do njih dopreti, dopremanje vreća za spavanje kao i zimske odeće smatramo krucijalnim posebno za one grupe migranata koji su stupili na teritoriju naše zemlje u letnjim mesecima

Pored pružanja kvalitetne humanitarne pomoci, jedna od projektnih aktivnosti je i opremanje prihvatnih centara sadržajima za kvalitetno trošenje slobodnog vremena, poput sportskie opreme i rekvizita, društvenih igara, igračaka za decu

Projekat je finansiran od strane 3 donatora iz Španije: Xunta De Galicia, Ajuntament de València i Generalitat Valenciana.

xunta-de-galicia ajuntament-valencia2es10_genval_logo