Home > projekti > Trajna stambena rešenja za prisilne migrante i povratnike u Novom Pazaru
Print Friendly, PDF & Email

Jul 2013 – Decembar 2014

Naziv projekta: ‘Obezbeđenje trajnih stambenih rešenja za prisilne migrante i povratnike u Novom Pazaru’

Vrednost projekta: 94.359,20 EUR

 

U saradnji sa Opštinom Novi Pazar IDC je pokrenuo projekat obezbeđivanja trajnih stambenih rešenja za prisilne migrante i povratnike u Novom Pazaru. Trajanje projekta je od jula 2013. godine do decembra 2014. godine, finansiran od strane EU.

Cilj projekta je podrška integraciji i poboljšanje životnih uslova izbeglica i interno raseljenih lica, kroz obezbeđenje trajnih stambenih rešenja za izbeglice i interno raseljena lica koja žive na teritoriji opštine Novi Pazar.

Pet porodica (22 osobe) su dobile trajna stambena rešenja, kroz izgradnju pet montažnih kuća na gradskim parcelama dok je osam korisnika projekta imalo stručnu obuku i mentorsku podršku za osmišljavanje i pokretanje malog biznisa, kroz organizovanje četvorodnevnog seminara o izradi biznis plana i pokretanju sopstvenog biznisa.

Sedam korisnika sa najizvodljivijim biznis planom dobilo je grant u visini od 1.500,00 EUR za započinjanje svog biznisa koji je osnova za ekonomsku stabilnost i sigurnost cele porodice. Dvadeset korisnika je imalo priliku da unapredi svoja znanja o poljoprivrednoj proizvodnji, kroz dva seminara o novim metodama i inovacijama na polju poljoprivredne proizvodnje.

Kapaciteti lokalne samouprave za implementaciju projekata finansiranih od strane EU ojačani su kroz stalne konsultacije sa IDC-ovim ekspertima tokom implementacije projekta, kao i kroz obuke o primeni PRAG procedura u procesu javnih nabavki.

Projekat je finansirala Evropska Unija.

rsz_admin-ajax