Home > projekti > Pružanje doprinosa monitoringu održivosti regionalnog stambenog programa putem participativnog prikupljanja socio-ekonomskih podataka o korisnicima
Print Friendly, PDF & Email

Pružanje doprinosa monitoringu održivosti regionalnog stambenog programa putem participativnog prikupljanja socio-ekonomskih podataka o korisnicima

Ukupni budžet: 8.000 EUR

Trajanje projekta: Maj 2020. – Oktobar 2020.

Cilj projekta je prikupljanje socio-ekonomskih podataka korisnicima regionalnog stambenog programa kako bi se ispitala njegova održivost.

Anketiranje će realizovati mladi anketari koji će u 81 opštini prikupiti socio-ekonomske podatke o 600 porodica, koje su okviru regionalnog stambenog programa dobile trajna stambena rešenja.

Anketiranje realizuje udruženje građana Inicijativa za razvoj i saradnju (IDC) u okviru projekta „POMOĆ – Doprinos pristupu izbeglica i raseljenih lica pravima i mogućnostima zapošljavanja”, koji finansira Evropska Komisija, a realizuje Centar za regionalizam kao članica Igmanske incijative.