Home > O nama

PrintUdruženje Inicijativa za razvoj i saradnju Srbija (IDC), je neprofitna organizacija posvećena socijalnom i ekonomskom uključivanju manje privilegovanih kategorija stanovništva i zaštiti njihovih ljudskih prava.

Radimo sa osetljivim društvenim grupama koje uglavnom žive ispod praga siromaštva, i zajedno sa njima pokušavamo da se izborimo za što veći stepen društvene uključenosti.

Naš angažman u ovim oblastima je rezultirao i članstvom u Međunarodnoj Samarićanskoj mreži , pridruženim članstvom u mreži SOLIDAR , članstvom u Evropskom civilnom forumu, kao i članstvom u dve domaće mreže – Mreža protiv siromaštva i Koalicija za razvoj socijalnog preduzetništva Srbije. Takođe, članovi smo i svetske asocijacije nevladinih organizacija – World Association of NGOs (WANGO) .

IDC od 2013 ima ulogu generalnog sekretara Mreže socijalne ekonomije Srbije (SENS), koja je trenutno jedina mreža socijalnih preduzeća u Srbiji. Sem ovoga, IDC je inicijator i osnivač i tri socijalna preduzeća – Zadruga (AgroIris), EcoBag i TDI Mladenovac.

IDC veoma blisko sarađuje sa nemačkom organizacijom Arbeiter-Samariter-Bund Serbia (ASB), sa kojom deli niz zajedničkih projekata.

Osoblje IDCa ima višegodišnje iskustvo u programima socijalne pomoći, prekvalifikacije, dokvalifikacije, aktivnog traženja posla, razvoja socijalnih usluga u zajednici, programima za započinjanje sopstvenog biznisa, organizaciji seminara, obuka…

Podršku povratničkoj populaciji vršimo kroz rad tri dobrosusedska kluba koja smo otvorili u Novom Pazaru, Sjenici i Tutinu. Radionice sa decom i mladima, kao i biznis obuke uz podelu grantova za samozapošljavanje karakterišu njihov rad.

Od 2020. godine IDC je sertifikovana organizacija za hosting u okviru programa EU Aid volunteers. Aktivno učestvujemo u organizaciji volonterskih kampova kao i u razmeni volontera.

IDC tim ima ogromno iskustvo u projektnom menadžmentu, i razvoju i implementaciji različitih projekata.