Home > Aktuelno > IDC sertifikovan u okviru EU Aid volunteers programa
Print Friendly, PDF & Email

IDC sertifikovan u okviru EU Aid volonteers programa

Tokom prethodne godine, u okviru projekta EMPACT, radili smo na razvoju internih procedura organizacije u odnosu na zahteve programa EU Aid Volunteers. Projekat je finansirala Evropska komisija, a sproveden je kroz niz edukativnih radionica i terenskih aktivnosti. Procedure smo razvili u skladu sa zahtevima programa, domaćim zakonodavnim okvirom i uz podršku eksperata iz svake pojedinačne oblasti za koju su procedure razvijene. Procedure su takođe usklađene sa Osnovnim humanitarnim standardima kako bi se garantovao kvalitet humanitarnog rada koji pruža naša organizacija.

Ponosni smo što je Evropska komisija prepoznala da naš humanitarni rad i procedure zadovoljavaju njihove standarde.

IDC podneo dve projektne prijave za razmenu volontera u okviru ovog programa, zajedno sa partnerima iz projekta EMPACT, kao i sa partnerima iz MPDL-a španske organizacije iz koje je potekao IDC. Dok sa nestrpljenjem iščekujemo da li ćemo ugostiti prve volontere u Srbiji, takođe pažljivo nadgledamo razvoj događaja u vezi sa novim programom volontiranja za mlade u Evropi i šire koji će biti pokrenut 2021. godine. Glavna promena odnosi se na spajanje programa Evropskih snaga solidarnosti i EU Aid Volunteers programa što će objediniti volontiranje, stručne prakse i mogućnosti za zapošljenje za mlade sa jasnim fokusom na projekte solidarnosti.

Kako je IDC aktivan i sertifikovan u oba programa, nadamo se da ćemo aktivno učestvovati u oblikovanju budućnosti volonterskog sektora u Srbiji i Evropi.