Home > 2020 > децембар

PRELIMINARNA LISTA za izbor korisnika projekta „RE!NTEGRACIJA – Podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji” za Meru 2 – Ekonomska podrška_PRVI JAVNI POZIV

Na osnovu člana 23. Pravilnika o uslovima, kriterijumima, merilima, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika projekta „RE!NTEGRACIJA – Podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji“, uzimajući u obzir uslove, kriterijume, kao i merila definisana Pravilnikom, Komisija za izbor...

NEVIDLJIVI ČUVARI EVROPSKOG DOSTOJANSTVA

NEVIDLJIVI ČUVARI EVROPSKOG DOSTOJANSTVA Autori teksta:  RAFAELA BOLINI I ŽAN-MARK ROIRANT, KO-PREDSEDNICI EVROPSKOG GRAĐANSKOG FORUMA   „Građanski akteri nisu fantomi, mi postojimo, mi smo resurs Evrope. Pozivamo institucije da prepoznaju i podrže naš rad i vrednosti koje branimo.“ Svako...