Home > 2016 > фебруар

Strateško planiranje SAM.I mreže

25. januara 2016. prisustvovali smo sastanku mreže samarićanskih organizacija Samaritan International na kome, sa predstavnicima organizacija iz Nemačke, Austrije, Letonije, Gruzije, Italije, Poljske, Slovačke, Bosne i Hercegovine i drugih evropskih zemalja, na kome se razgovaralo o daljem strateškom razvoju mreže. ‪...