Home > Aktuelno > Strateško planiranje SAM.I mreže
Print Friendly, PDF & Email

25. januara 2016. prisustvovali smo sastanku mreže samarićanskih organizacija Samaritan International na kome, sa predstavnicima organizacija iz Nemačke, Austrije, Letonije, Gruzije, Italije, Poljske, Slovačke, Bosne i Hercegovine i drugih evropskih zemalja, na kome se razgovaralo o daljem strateškom razvoju mreže.

SAM.I (Samaritan International) je evropska federacija neprofitnih i nevladinih organizacija koje su nezavisne od političkih, verskih i religijskih organizacija i koje rade u oblasti socijalnih usluga, civilne zaštitu, prve pomoći i volonterskog rada. IDC je član SAM.I mreže od septembra 2013.