Home > 2014 > април

LAP za decu Zemuna

http://www.youtube.com/watch?v=-I2_zSGUUHs Udruženje građana ‘Evo Ruka’ je zajedno sa IDC-om pokrenulo inicijativu za izradu i usvajanje Lokalnog akcionog plana za decu Zemuna koji bi se fokusirao na specifične potrebe dece na teritoriji te opštine, što je takođe i...

Poseta kolektivnom centru u Smederevu

  U saradnji sa partnerskom organizacijom ASB, IDC je u okviru projekta Podrška zatvaranju kolektivnih centara u Srbiji kroz ostvarivanje trajnih stambenih rešenja za interno raseljena lica, izbeglice i povratnike organizovao susret sa korisnicima u kolektivnom centru u Smederevu,...