Home > 2014 > октобар

Okrugli sto u Novom Sadu

28-og oktobra je u Novom Sadu održan još jedan okrugli sto u okviru projekta „Socijalni partneri zajedno za izmene i dopune Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova u svetlu izmena radnopravnog zakonodavsta“, koji je finasiran od strane Solidar Suisse/Swiss Labour...

Izrada Nacionalne strategije za OCD

Danas su u Šapcu održani konsultativni sastanci sa lokalnim samoupravama i organizacijama civilnog društva u procesu izrade „Nacionalne strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji 2014-2018″, kome su na poziv Kancelarija za saradnju sa civilnim...