Home > Aktuelno > Izrada Nacionalne strategije za OCD
Print Friendly, PDF & Email

Danas su u Šapcu održani konsultativni sastanci sa lokalnim samoupravama i organizacijama civilnog društva u procesu izrade „Nacionalne strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji 2014-2018″, kome su na poziv Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije prisustvovali i predstavnici IDC-a. U okviru oformljenih radnih grupa, bilo je reči o stvaranju institucionalnog i pravnog okvira za saradnju organa vlasti sa civilnim društvom, finansijskoj održivosti organizacija civilnog društva, ulozi OCD u procesu EU integracijama, neformalnom obrazovanju, volonterskom radu i socijalnom preduzetništvu, pružanju usluga socijalne i zdravstvene zaštite. Uključite se i vi i dajte svoje komentare i primedbe na nacrt strategije ovde.