Home > Aktuelno > Radionica sa miriteljima i arbitrima u Šapcu
Print Friendly, PDF & Email

Premda je još 2004. godine usvojen Zakon o mirnom rešavanju radnih sporova, kao jedna od mera prevencije nastanka radnih sporova, različiti faktori i okolnosti uticali su na to da ovaj institut ostane nedovoljno vidljiv i afirmisan u našoj državi i nakon proteka više od deset godina od njegove primene. Zajedno sa Ujedinjenim granskim sindikatima ’Nezavisnost’, Savezom samostalnih sindikata Srbije i Unijom poslodavaca Srbije, već tri godine radimo na povećanju vidljivosti instituta i prevazilaženju postojećih ograničenja nastalih usled neinformisanosti i nepoverenja od strane zaposlenih i poslodavaca, slabe vidljivosti Republičke Agencije za mirno rešavanje radnih sporova, nedostataka u zakonodavnom okviru i sl., koja su uticala  na to da sudska zaštita i dalje ostaje primaran oblik zaštite prava zaposlenih.

U okviru projekta ‘Socijalni partneri zajedno u podršci zakonodavnih izmena instituta mirnog rešavanja radnih sporova’, finansiranog od strane Solidar Suisse/Swiss Labour Assistance (SLA) – Kancelarija u Srbiji, 6. novembra 2015. organizovali smo interaktivnu radionicu za zaposlene i poslodavce s ciljem da ih bolje upoznamo sa institutom mirnog rešavanja radnih sporova. Učesnici su u grupama, koje su pratili i usmeravali arbitri i miritelji, uspešno izveli simulacije procesa mirenja ili arbitraže u slučaju radnog spora, pri čemu su zaposleni najčešće dobijali uloge poslodavaca i obrnuto.