Home > publikacije > Primeri dobrih praksi socijalnih preduzeća za radnu integraciju
Print Friendly, PDF & Email

Jedan od rezultata projekta NetWorks je publikacija u kojoj su predstavljena socijalna preduzeća za radnu integraciju koja su primeri dobrih praksi iz zemalja partnera na projektu.

Pogledajte koja su to preduzeća kod nas i u drugim evropskim zemljama, čime se bave i kako rade. Nadamo se da će njihovi primeri inspirisati nove prakse u socijalnom preduzetništvu i radnoj integraciji kod nas!

Projekat Networks kofinansiran je kroz Erasmus plus program.

Prikupljanje podataka o preduzećima iz Srbije za publikaciju podržao je Arbeiter Samariter bund.