Home > publikacije > „Ne ostavljajući nikoga iza sebe – Adekvatno stanovanje i aktivno uključivanje ranjivih društvenih grupa u Čačku“
Print Friendly, PDF & Email

„Ne ostavljajući nikoga iza sebe – Adekvatno stanovanje i aktivno uključivanje ranjivih društvenih grupa u Čačku“

IDC je zajedno sa partnerima realizovao još jedan uspešan projekat. Ukupno 44 porodice dobile su adekvatno stambeno rešenje i podršku u vidu mera inkluzije, koja je obuhvatila ekonomsko osnaživanje, pružanje psiho-socijalne podrške, opremanje domaćinstva nameštajem, biciklima i lap topovima, preventivne medicinske preglede i drugo.

U publikaciji su predstavljeni rezultati projekta i lične priče korisničkih porodica sa ciljem podizanja svesti o problemima sa kojima se porodice u nepovoljnom položaju suočavaju i značaju ovog tipa podrške.

Publikacija je nastala u okviru projekta „Ne ostavljajući nikoga iza sebe – Adekvatno stanovanje i aktivno uključivanje ranjivih društvenih grupa u Čačku“ koji je realizovo Grad Čačak i partnerstvu sa Gradskom stambenom agencijom, Centrom za socijalni rad Čačak, Centrom za pružanje usluga socijalne zaštite Zračak Čačak i udruženjem građana Inicijativa za razvoj i saradnju. Projekat je finansiran od strane Evropske unije u okviru programa “Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji“ koji sprovodi UNOPS