Home > publikacije > IDC Godišnji izveštaj 2022
Print Friendly, PDF & Email

Godišnji izveštaj 2022

Predstavljamo vam godišnji izveštaj naše organizacije za 2022. godinu. Izveštaj obuhvata  ključne aktivnosti, postignuća i izazove tokom tog perioda. Izveštaj pruža detaljan pregled naših programa, projekata, aktivnosti, izvora finansiranja i ističe partnerstva koja smo ostvarili sa drugim organizacijama, institucijama i mrežama.