Home > publikacije > E-brošura „Mladi i nasilje na internetu“
Print Friendly, PDF & Email

Živimo u digitalnom dobu, u kome delimo veliki deo svog privatnog života sa, ponekada, potpunim strancima, pa je nasilje na internetu postalo jedan od glavnih izvora emocionalnih i psihičkih problema među mladim ljudima.

U okviru projekta #YouthAgainstCyberbullying napravili smo e-brošuru u kojoj se možete upoznati sa definicijom i primerima nasilja na internetu, ulogama koje mladi imaju u internet nasilju, šta da uradimo ako smo žrtva nasilja na internetu, savetima za nastavnike, roditelje i druge odrasle u okruženju, i sa tim šta nastavnici mogu da urade u svojim učionicama.

Projekat se realizuje u okviru Erasmus+ programa.

Partneri na projektu: FIC, Danska, CEAMEA, Francuska, ARCI Liguria, Italija, Progressive Economic Policy Foundation, Mađarska,  Solidarna, Hrvatska, SOLIDAR, Belgija i IDC Srbija.