Home > publikacije > Izveštaj 8 zemalja o pružaocima usluga obrazovanja odraslih na radu
Print Friendly, PDF & Email

U okviru projekta NetWorks, partneri su pripremili „Izveštaj 8 zemalja o pružaocima
usluga obrazovanja odraslih na radu“ u kom je prikazano stanje socijalnih preduzeća za radnu integraciju u svim zemljama partnera na projektu, uz poređenje sa evropskom situacijom.

U izveštaju možete pronaći više o nacionalnom statusu socijalnih preduzeća za radnu integraciju i zakonodavstvu, finansijskoj podršci i podsticajima, kao i o postojanju nacionalnih/regionalnih mreža u Mađarskoj, Irskoj, Severnoj Makedoniji, Portugalu, Rumuniji, Srbiji i Slovačkoj, pored kojih izveštaj pruža analizu još 11 evropskih zemalja u svrhu poređenja: Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Francuska, Grčka, Italija, Letonija, Holandija, Poljska, Slovenija i Španija.

Izveštaj na srpskom jeziku je dostupan ispod, a verziju na svim jezicima partnera možete pronaći na veb stranici ENSIE mreže.