Home > Aktuelno > Seminar PERSPEKTIVE INKLUZIJE – Reintegracija II
Print Friendly, PDF & Email

Seminar PERSPEKTIVE INKLUZIJE -,,Podrška ugroženim grupama kroz radnu integraciju i druge socijalne usluge  iz pozicije različitih aktera u zajednici“

 

U sredu 06.03.2024. godine u Pirotu održan je seminar „PERSPEKTIVE INKLUZIJE – Podrška ugroženim grupama kroz radnu integraciju i druge socijalne usluge  iz pozicije različitih aktera u zajednici“. Seminar je vođen od strane stručnjaka u oblasti inkluzije i radne integracije, Lidije Milanović iz organizacije IDEAS i profesora Zorana Vesića sa Fakulteta političkih nauka.

U prvom delu seminara, učesnici su imali priliku razgovarati o ključnim akterima, preprekama i mogućnostima u vezi sa trenutnim okvirom za radnu integraciju. Lidija Milanović je delila svoje iskustvo i ekspertizu, istražujući načine kako poboljšati podršku OSI u cilju postizanja održive radne integracije.

 

 

 

 

 

 

 

 

U drugom delu seminara, profesor Zoran Vesić je obrađivao temu podrške OSI i drugim ranjivim grupama u procesu inkluzije, sa posebnim fokusom na podršku radne integracije. Osvrćući se na podršku poslodavcima i drugim relevantnim akterima, diskutovano je o stvaranju uslova za zapošljavanje i inkluziju.

 

Sledećeg dana, 07.03.2024. godine je u Dobrosusedskom klubu Pirot organizovana prezentacija Javnog poziva organizacijama civilnog društva za dodelu sredstava za podršku razvoju socijalnih inicijativa u Pirotu.

Ovaj seminar predstavlja korak ka jačanju saradnje između relevantnih aktera u cilju poboljšanja uslova i perspektiva ugroženih grupa, te podsticanju inkluzivnog društva kroz radnu integraciju i socijalne usluge.

Nosilac projekta je nemačka organizacija ASB (Arbeiter-Samariter-Bund), implementacioni partner Inicijativa za razvoj i saradnju (IDC) iz Beograda, a korisnički okruzi na projektu su Pirotski, Rasinski i Raški okrug. Projekat je finansiran sredstvima nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj BMZ uz podršku i sufinansiranje Grada Pirota.