Home > Mreže i članstva > Članstvo u ENSIE

Članstvo u ENSIE

Kao generalni sekretar SENS mreže, IDC se priključio ENSIE  mreži (European Network of Social Integration Enterprises/Evropska mreža preduzeća za socijalnu integraciju).

Ova mreža  okuplja 32 nacionalnu i regionalnu organizaciju iz 25 evropskih zemalja. Cilj mreže je zastupanje, održavanje i razvoj mreža socijalnih preduzeća koje se bave integracijom teško zapošljivih i marginalizirovanih grupa. ENSIE radi na jačanju kapaciteta podsticanjem saradnje i partnerstava, promoviše dobre prakse i sudeluje u definisanju evropske politike u području socijalne isključenosti i radne integracije. Od 2011. godine ENSIE je priznata kao ključni partner Europske komisije za područje društvenog uključivanja marginalizovanih grupa.

Ova mreža doprinosi održivom razvoju u Evropi, što uključuje sledeće aspekte:

  • Tržište rada i socijalna integracija ugroženih rizičnih grupa kroz poboljšanje mogućnosti za zapošljavanje i produktivnosti
  • Ekonomsku održivost društvenih preduzeća i integraciju i jačanje njihove uloge u ekonomije
  • Promociju jednakih mogućnosti uz zadržavanje strategije koju zagovara Evropska unija u pogledu rodne ravnopravnosti