Home > Mreže i članstva > Članstvo u SAM.I

Šta je međunarodna Samarićanska mreža?
Pre 20 godina, 11 avgusta 1994. sledeće organizacije su formirale SAM.I:Samaritan International

  • Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V. (ASB)
  • Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs (ASBÖ)
  • Dansk Folkehjaelp (DKFH) i
  • Fédération des Secouristes Francais-Croix Blanche (CB)

Danas se ova mreža sastoji od 16 članica iz 15 zemalja i širi se i dalje. IDC je postao deo SAM.I mreže u septembru 2013.

Vodeći principi

SAMARITAN INTERNATIONAL je evropska federacija neprofitnih i nevladinih organizacija koje su nezavisne od političkih, verskih i religijskih organizacija i koje rade u oblasti socijalnih usluga, civilne zaštitu, prve pomoći i volonterskog rada.

Zagovaranje

SAMARITAN INTERNATIONAL je posrednik između evropskih institucija i svojih članica u oblastima koje su od interesa za njihov rad, a prvenstveno u oblasti medicinske zaštite, volonterskog rada i humanitarne pomoći.

SAMARITAN INTERNATIONAL neguje zajedničku saradnju između svih organizacija koje rade u oblastima od interesa za članice kroz izdavanje publikacije, organizacija stručnih sastanaka i konferencija i kroz zagovaranje.

Socijalne usluge

SAMARITAN INTERNATIONAL je posvećen razvoju kvalitetnih i inovativnih socijalnih usluga u oblastima podrške starima, dece i rada sa mladima, u oblasti nege za osobe sa invaliditetom, pružanja podrške žrtvama nasilja i ugroženim grupama.

Civilna zaštita

SAMARITAN INTERNATIONAL je posvećen širenju evropskih mreža pomoći i humanitarne pomoći. Posvećena je stvaranju zajedničkih standarda koji se primenjuju na svim nivoima u slučaju različitih vrsta katastrofa.

SAMARITAN INTERNATIONAL smatra da su obuke prve pomoći za sve građane preduslov samopomoći u svakodnevnim ili vanrednim okolnostima.

Volonterska posvećenost

SAMARITAN INTERNATIONAL vidi uključenost volontera kao osnovni preduslov za izgradnju funkcionalnog sistema pomoći.Šta je međunarodna Samarićanska mreža?
Pre 20 godina, 11 avgusta 1994. sledeće organizacije su formirale SAM.I:

  • Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V. (ASB)
  • Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs (ASBÖ)
  • Dansk Folkehjaelp (DKFH) i
  • Fédération des Secouristes Francais-Croix Blanche (CB)

Danas se ova mreža sastoji od 19 članica iz 18 zemalja i širi se i dalje. IDC je postao deo SAM.I mreže u septembru 2013. IDC je postao deo SAM.I mreže u septembru 2013.

Vodeći principi SAMARITAN INTERNATIONAL je evropska federacija neprofitnih i nevladinih organizacija koje su nezavisne od političkih, verskih i religijskih organizacija i koje rade u oblasti socijalnih usluga, civilne zaštitu, prve pomoći i volonterskog rada.
Zagovaranje SAMARITAN INTERNATIONAL je posrednik između evropskih institucija i svojih članica u oblastima koje su od interesa za njihov rad, a prvenstveno u oblasti medicinske zaštite, volonterskog rada i humanitarne pomoći.

SAMARITAN INTERNATIONAL neguje zajedničku saradnju između svih organizacija koje rade u oblastima od interesa za članice kroz izdavanje publikacije, organizacija stručnih sastanaka i konferencija i kroz zagovaranje. Socijalne usluge SAMARITAN INTERNATIONAL je posvećen razvoju kvalitetnih i inovativnih socijalnih usluga u obalstima podrške starima, dece i rada sa mladima kao i u oblasti nege za osobe sa invaliditetom.