Home > Mreže i članstva > Članstvo u Solidar-u

SOLIDAR je evropska mreža nevladinih organizacija koja radi u oblasti poboljšavanja socijalne solidarpravde u Evropi i svetu.

SOLIDAR ima 60 članica organizacija iz 29 zemalja (od kojih su 24 EU zemlje). Članice SOLIDARa su nacionalne, evropske i panevropske organizacija koje rade u jednom ili više od oblasti rada SOLIDARA. Sve članice SOLIDARa dele privrženost principima solidarnosti, jednakosti i ravnopravnog učešća. IDC je postao pridružena članica SOLIDARa u avgustu 2013.

Kako radi SOLIDAR

SOLIDAR predstavlja glas svojih članica pred međunarodnim i institucijama EU tako što aktivno lobira, ali i pruža usluge upravljanja projektima, koordinacije, monitoringa implementacije politika i podizanjem svesti o pitanjima važnim za svoje članice.

Sa kim radi SOLIDAR

SOLIDAR radi sa organizacijama civilnog društva, radničkim pokretom i političkim partijama koje dele naše vrednosti. SOLIDAR je članica SOCIJALNE PLATFORME (Evropska platfoma socijalnih NVOa), CONCORD (EU NVO konfederacija za pomoć i razvoj) i EUCIS-LLL (evropska platform organizacija civilnog društva za celoživotno učenje). Pogledajte listu svih partnera i saveznika.

Struktura SOLIDARa

Ovde možete videti kako su uređeni SOLIDARovi organi: Godišnja skupština, Upravni odbor i Sekretarijat.

Istorija

SOLIDAR je osnovan 1948. godine kako bi osnažio međunarodnu saradnju organizacija koje su radile u oblasti socijalne pomoći i radničkog pokreta. U prvom periodu organizacija je nosila ime Međunarodna radnička pomoć, a osnivanju svoje baze u Briselu 1995, organizacija je promenila ime u SOLIDAR. Ovde možete videti više o istoriji SOLIDARa.