Home > Naš rad > Projekti > WASE – formalno zapošljavanje skupljača otpada, kroz socijalno preduzetništvo u oblasti reciklaže

images

  • Naziv projekta: ‘WASE – formalno zapošljavanje skupljača otpada, kroz socijalno preduzetništvo u oblasti reciklaže’
  • Trajanje: Jun 2011 – Jun 2012
  • Vrednost projekta: 17.240,00 EUR
  • Partner: Grupa 484
  • O projektu: Opšti cilj projekta je da doprinese rešavanju problema koje zajednica Roma, neformalnih  sakupljača otpada, ima u kontekstu novog Zakona o odlaganju otpada, kroz uvođenje modela socijalnog preduzetništva kao sredstva za rešavanje problema zapošljavanja neformalnih sakupljača otpada, kao i kroz jačanje partnerstva između civilnog, javnog i poslovnog sektora.

Aktivnosti na projektu:

a) Stvaranje i prezentacija studije „Modeli razvoja socijalnog preduzetništva u oblasti reciklaže’, u partnerstvu sa organizacijama civilnog društva, lokalnim samoupravama i biznisima koji se bave reciklažom.

b) Stručno- mentorska podrška za rad 3 socijalna preduzeća.

c) Umrežavanje i promocija 3 socijalna preduzeća.

Rezultati projekta:

a) Socijalna preduzeća , organizacije civilnog društva i predstavnici javnog sektora upoznati sa postojećim modelima razvoja socijalnog preduzetništva.

b) Osnivanje tri socijalna preduzeća podržano i međusektorskom saradnjom.

c) Formirana socijalna preduzeća uključena u postojeće mreže podrške promociji socijalnog preduzetništva.

Projekat finansiran od strane Balkan Trust for DemocracyBTD