Home > Naš rad > Projekti > Obezbeđivanje trajnih stambenih rešenja za interno raseljena lica, izbeglice i povratnike u opštini Kula
  • Naziv projekta: ‘Obezbeđivanje trajnih stambenih rešenja za interno raseljena lica, izbeglice i povratnike u opštini Kula’
  • Trajanje: Februar 2013 – Mart 2014
  • Lokacija: Kula
  • Partner: Opština Kula
  • Vrednost projekta: 83.540,32 EUR
  • O projektu: Opšti cilj projekta je podrška poboljšanju životnih uslova prisilnih migranata i zatvaranju kolektivnih centara u Srbiji, kroz obezbeđenje građevinskog materijala  za najmanje 12 porodica u opštini Kula, kao i kroz program ekonomskog osnaživanja za porodice izbeglica, interno raseljenih i povratnika koji žive na teritoriji opštine Kula.

Rezultati projekta:

a) Projektom je predviđena nabavka i podela paketa građevinskog materijala za 12 porodica interno raseljenih, izbeglica i povratnika iz opštine Kula, koje će na taj način dovršiti izgradnju svojih domova i početi da žive u pristojnim uslovima.

b) Najmanje 20 korisnika će prisustvovati trodnevnom seminaru za interno raseljena lica, izbeglice i povratnike o modelima samozapošljavanja i metodologiji za pripremu biznis planova. Uz stručni nadzor iskusnog predavača polaznici će svoje poslovne ideje  formulisati u okviru biznis plana, koji će činiti sastavni deo dokumentacije kojom oni  stiču pravo da uđu u uži krug potencijalnih korisnika paketa za ekonomsko osnaživanje, koje je takođe predviđeno projektom. 10 start-up grantova u visini od 1.200,00 EUR predviđeno je za učesnike obuka sa najizvodljivijim biznis planom. Polaznici obuka za pokretanje sopstvenog biznisa će na taj način imati priliku da  ostvare svoje poslovne ideje i ostvare ekonomsku sigurnost i stabilnost za sebe i svoju porodicu.

c)U okviru projekta će biti održan i dvodnevni seminar o poljoprivrednim inovacijama, na kome će najmanje 30 učesnika imati prilike da čuje predavanja o najnovijim tehnikama poljoprivredne proizvodnje i inovacijama na polju plasmana poljoprivrednih proizvoda.

rsz_admin-ajax