Home > Naš rad > Projekti > Obnova poljoprivredne proizvodnje u opštini Ljig
  • Naziv projekta:   ‘Obnova poljoprivredne proizvodnje u opštini Ljig’
  • Trajanje:  Jul 2014 – Jun 2015
  • Lokacija: Ljig
  • Partner: Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs
  • Vrednost projekta: 242.900,00 EUR
  • O projektu:  Cilj projekta je obnova poljoprivredne proizvodnje nakon razarajućih poplava u maju 2014. godine u ruralnim delovima opštine Ljig. Projekat sprovodimo zajedno sa partnerskom organizacijom ASB Austrija, u saradnji sa lokalnom samoupravom.

Rezultati projekta:

a) Distribucija paketa stočne hrane (kukuruz, lucerka) za najmanje 75 ugroženih porodica o selima u opštini Ljig.

b) Biće sprovedene fizičke, hemijske i mikrobiološke analize zemljišta kako bi se tačno utvrdio njegov sastav posle bujičnih poplava u maju i dale preporuke za dalje tretiranje zemljišta. U Ljigu je  1.100 ha obradive površine odnela voda i ostavila za sobom slojeve peska i blata na kojima nikakve poljoprivredne kulture ne mogu biti uzgajane. IDC-ov projekat predviđa neophodne analize zemljišta, koje će sprovesti agronomi sa Poljoprivrednog fakulteta u Čačku, kako bi se tačno utvrdio sadašnji sastav zemljišta i dale preporuke o njegovom daljem tretiranju i mogućnosti za rehabilitaciju. Rezultati analiza će biti štampani i distribuirani opštinama u blizini Ljiga, što će proširiti ciljnu grupu projekta i omogućiti pomoć većem broju ljudi.

c) Biće obezbeđeni paketi pomoći za 87 poljoprivrednih gazdinstava koja su pretrpela ogromnu štetu tokom majskih poplava, a koja pripadaju ranjivim kategorijama stanovništva kojima je neophodna pomoć i podrška da bi se ubrzao njihov oporavak i obnova poljoprivredne proizvodnje na njihovim gazdinstvima. Najmanje 87 porodica iz opštine Ljig će dobiti podršku u vidu paketa sa  djubrivom, semenom različitih kultura, plastenicima, gorivom za poljoprivredne mašine, različitim alatima i mašinama. 

d) Najmanje 15 poljoprivrednih gazdinstava. koje čine uglavnom stari i bolesni, dobiće pomoć u uklanjanju kamenja, peska i različitih objekata koje je bujica sa sobom nanela na obradive površine, i na taj način će biti obezbeđena revitalizacija zemljišta koje će nakon uspešnih rezultata analiza moći ponovo da se obrađuje.

e) Najmanje 50 volontera iz lokalne zajednice, nezaposlenih i mladih ljudi koji pripadaju ugroženoj kategoriji stanovništva, biće angažovano tokom implementacije projekta na distribuciji paketa sa stočnom hranom, paketa pomoći za poljoprivredna gazdinstva i na poslovima uklanjanja kamenja i peska sa obradivih površina, što će im omogućiti relevantno radno iskustvo koje mogu primeniti u nekom budućem poslu, pružiti im finansijsku podršku kroz simboličnu kompenzaciju i ojačati veze među ljudima u zajednici.

Projekat finansiran od strane Nachbar in Not  logo