Home > Naš rad > Projekti > Podrška zapošljavanju ranjivih grupa i stvaranje zadruga organizacijom ekoloških radionica o upotrebi posebnih otpadnih materijala
 •  Naziv projekta: ‘Podrška  zapošljavanju ranjivih grupa i stvaranje zadruga organizacijom ekoloških radionica o upotrebi  posebnih otpadnih materijala’
 • Trajanje: Avgust 2009 – Mart 2010
 • Lokacija: Beograd
 • Vrednost projekta: 31.000,00 EUR
 • O projektu: Cilj projekta je smanjenje nezaposlenosti u Republici Srbiji kroz stvaranje socijalne zadruge i profesionalno osnaživanje žena iznad 45 godina, koje su u procesu tranzicije izgubile posao, da nauče nove veštine proizvodnje inovativnih finalnih proizvoda, sa jakim akcentom na očuvanju životne sredine i reciklaži.

Rezultati projekta:

 • 9 žena je potpuno savladalo znanje tekstilnog proizvodnog procesa i poboljšalo svoje šanse za trajno zaposlenje
 • Stekle su specifična znanja u inovativnim tehnikama obrade otpadnih materijala (uglavnom štampanih PVC folija korišćenih kao reklamni materijal) za proizvodnju robe visoke ekološke vrednosti
 • Osnovana je jedna socijalna zadruga
 • Formiran je brend ‘eko BaG’

Efekti projektnih aktivnosti:

 •  Zaštita životne sredine
 • Socijalni uticaj – poboljšanje socijalne slike učesnika
 • Osnivanje socijalnog preduzeća
 • Saradnja sa društveno odgovornim preduzećima i javniim institucijama grada Beograda je uticala na podizanje svesti građana o ekologiji i značaju zaštite životne sredine

Projekat je finansiran od strane Sekretarijata za zaštitu životne sredine grada Beograda.