Home > Naš rad > Projekti > Podrška zatvaranju kolektivnih centara, kroz obezbeđivanje trajnih stambenih rešenja za izbeglice, interno raseljena lica i povratnike

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  • Naziv projekta: ‘Podrška zatvaranju kolektivnih centara, kroz obezbeđivanje trajnih stambenih rešenja za izbeglice, interno raseljena lica i povratnike’
  • Trajanje: Februar 2013 – Jun 2014
  • Lokacija: Smederevo, Vranje, Gadžin Han
  • Partner: Arbeiter-Samariter-Bund
  • Vrednost projekta: 1.044.100,00 EUR
  • O projektu: Opšti cilj projekta je da doprinose ispravnoj implementaciji strategija za izbeglice, interno raseljena lica i povratnike po osnovu Sporazuma o readmisiji, kroz obezbeđenje trajnih stambenih rešenja za interno raseljena lica, izbeglice i povratnike u Srbiji .

Rezultati projekta:

a) Najmanje 6 kolektivnih centara u Srbiji pripremljeno za zatvaranje u četiri opštine u Srbiji, kroz pružanje trajnih stambenih rešenja porodice koje žive u kolektivnim centrima.

b) Najmanje 73 porodica dobile trajna stambena rešenja i u stanju su da napuste kolektivni centar i integrišu se u društvo.

c ) Najmanje 59 montažnih stambenih jedinica izgrađeno za 73 porodice ( 45  standardne + 14 montažnih kuća za po dve porodice) izbeglica , interno raseljenih lica i povratnika u četiri opštine, koji trenutno borave u kolektivnim centrima.

d) Diseminacija dokumenta o dobrim praksama i naučenih lekcija tokom projekta, kako bi naše iskustvo bilo na raspolaganju i drugim zainteresovanim stranama i kako bi se svest o značaju brige za ciljnu grupu projekta podigla.

e ) Aktivnosti monitoringa i evaluacije izvođeni su  u toku implementacije, kako bi se obezbedilo nesmetano sprovođenje projekta.

rsz_admin-ajax