Home > Naš rad > Projekti > Podrška zatvaranju kolektivnih centara, kroz poboljšanje uslova života interno raseljenih lica, izbeglica i povratnika

rsz_kuca-01-940x492

  • Naziv projekta: ‘Podrška zatvaranju kolektivnih centara, kroz poboljšanje uslova života interno raseljenih lica, izbeglica i povratnika’
  • Trajanje: Februar 2014 – Februar 2016
  • Lokacija: Šabac, Kragujevac, Bujanovac
  • Partner: Housing Center
  • Vrednost projekta: 2.222.229,50 EUR
  • O projektu: Opšti cilj projekta je da doprinese poboljšanju uslova života i socijalnoj inkluziji prisilnih migranata u Srbiji sa posebnim osvrtom na najugroženije porodice nastanjene u kolektivnim centrima. Projekat se sprovodi u saradnji sa opštinama u kojima se implementira, kao i u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije Republike Srbije.

Specifični ciljevi projekta:

a) Obezbeđivanje adekvatnog smeštaja i podrške najugroženijim kategorijama izbeglica, interno raseljenih lica i povratnika koji žive u kolektivnim centrima, kroz izgradnju socijalnih stanova i montažnih kuća.

b) Olakšavanje procesa zatvaranja najmanje 4 kolektivna centra u Srbiji.

Rezultati projekta :

a) Proces zatvaranja najmanje 4 kolektivna centra u Srbiji olakšan kroz obezbeđenje stambenih rešenja sadašnjim stanarima kolektivnih centara.

b) Najmanje 60 ugroženih porodica izbeglica, interno raseljenih lica i povratnika koji žive u kolektivnim centrima, kao i ugrožene lokalne porodice, biće integrisane u društvo, tako što im je omogućen dostojanstveniji život i unapređeni životni uslovi kroz izgradnju  60 stambenih jedinica i program dodatne podrške u socijalnom stanovanju u zaštićenim uslovima.

c) Najmanje 36 porodica interno raseljenih/izbelgica koje žive u kolektivnim centrima mogu da se integrišu u društvo tako što će im biti omogućeno vlasništvo nad 36 montažnih kuća.

d) Aktivnosti monitoringa i evaluacije izvode se u toku projekta, da bi se obezbedila nesmetana implementacija projekta.

    rsz_admin-ajax