Home > Naš rad > Projekti > Socijalni partneri zajedno u podršci izmene Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova u svetlu izmena radno pravnog zakonodavsta
  • Naziv projekta: ‘Socijalni partneri zajedno u podršci izmene Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova u svetlu izmena radno pravnog zakonodavsta’
  • Trajanje: Maj 2014 – Decembar 2014
  • Lokacija: Beograd, Novi Sad, Kragujevac, Niš
  • Vrednost projekta: 1.100.000,00 RSD
  • O projektu: Projekat „Socijalni partneri zajedno za izmene i dopune Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova u svetlu izmena radnopravnog zakonodavsta“, finasiran od strane Solidar Suisse/Swiss Labour Assistance (SLA) – Kancelarija u Srbiji, nastavak je prethodnih dostignuća i doprinosa vidljivosti instituta mirnog rešavanja radnih sporova. Cilj projekta je da doprinese unapređenju poštovanja i primene radnog zakonodavstva u Srbiji sa posebnom pažnjom na institut mirnog rešavanja radnih sporova.

Rezultati projekta:

a) Na osnovu analize postojećeg stanja i u cilju unapređenja mehanizama alternativnog rešavanja radnih sporova u okviru projekta su ponuđena  konkretna rešenja i pravni argumenti za unapređenje Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova.Eksperti iz Ujedinjenih granskih sindikata ”Nezavisnost” , Saveza samostalnih sindikata Srbije, Unije poslodavaca Srbije i Inicijativa za razvoj i saradnju u saradnji sa tutorskim timom Beogradske otvorene škole (BOŠ), izradiće i odštampati dokument praktične politike koji sadrži preporuke za izmenu i dopunu Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova.

b) Biće organizovana 4 okrugla stola na kojima će biti preporuke biti predstavljene stručnoj javnosti u Beogradu, Novom Sadu, Nišu  i Kragujevcu, a na kojima će predstavnici struke biti u mogućnosti da, dodatnim komentarima, doprinesu dopuni predstavljenih preporuka.

c) Po završetku projekta biće održana konferencija u Beogradu na kojoj će biti predstavljen dokument praktične politike sa konačnim preporukama za izmenu i dopunu Zakona o mirnom rešavanju radnih sporova.  

Projekat je finansiran od strane Solidar Suisse/Swiss Labour Assistance (SLA) rsz_1download