Home > Naš rad > Projekti > Zajedničkim naporima za više radnih mesta
  • Naziv projekta: ‘Zajedničkim naporima za više radnih mesta’
  • Trajanje: Februar 2011 – Avgust 2012
  • Lokacija: južna Srbija
  • Partneri:

-Edukacioni centar Leskovac

– Grupa 484

  • Vrednost projekta: 529.462,00 EUR
  • O projektu: Opšti cilj projekta  je da aktivnosti projekta doprinesu rešavanju problema izbeglica i interno raseljenih lica u Republici Srbiji kroz pružanje adekvatne podrške.

Specifični ciljevi projekta su:

a) unapređenje životnih uslova interno raseljenih lica, izbeglica i njihovih porodica kroz osnaživanje i omogućavanje njihove ekonomske samostalnosti

 b)omogućavanje pristupa tržištu rada za nezaposlena i nekvalifikovana  izbegla i raseljena lica

c) uključivanje ekstremno ugroženih i marginalizovanih  lokalnih porodica u rešavanje njihovog socio-ekonomskog statusa

Rezultati projekta :

a)Povećan pristup tržištu rada omogućen obukama za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju

b) Najmanje 200 nezaposlenih izbeglica i interno raseljenih lica, uključujući i dugoročno nezaposlene, nisko-kvalifikovana i polu-kvalifikovana nezaposlena lica, steklo je dodatna znanja i veštine i tako povećali svoje šanse za pronalaženje trajnog zaposlenja  kroz različite treninge i obuke održane u 6 opština predviđenih projektom

c) Najmanje 200 korisnika projekta je dobilo sertifikat o usvojenim znanjima i naučenim veštinama za određeno zanimanje

d) Baza podataka će biti razvijena za prikupljanje adekvatnih podataka u vezi sa brojem zaposlenih korisnika, brojem korisnika zaposlenih u zanimanjima za koji su prošli obuke, i podacima o tome koliko su poslodavci zadovoljni  kvalitetom rada korisnika projekta

e) Najmanje 200 korisnika je prošlo četvorodnevnu obuku za učenje novih veština u 6 ciljanih opština

f) Pripremljeno je 700 primeraka vodiča za pronalaženje posla, koji su objavljeni i distribuirani učesnicima nakon završetka obuka

g) Najmanje 100  kontakata je uspostavljeno između potencijalnih poslodavaca i učesnika obuka

rsz_admin-ajax