Home > projekti > Osnaživanje mladih za promene
Print Friendly, PDF & Email

Cilj projekta je bio da pruži sveukupno razumevanje omladinskim radnicima o mehanizmima promena i relevantnoj ulozi mladih u uticaju na društvenu stvarnost i pokretanju društvenih promena.

Erasmus+ KA 1: Trening za omladinske radnike

Budžet projekta: pokriveni troškovi učešća

Trajanje projekta: 8 – 16 Oktobar 2016

Partneri na projektu: Albanija, Jermenija, Belorusija, Češka, Gruzija, Nemačka, Italija, Letonija, Poljska, Srbija, Španija, Ukrajina