Home > publikacije > Brošura „Primeri dobrih praksi u socijalnom preduzetništvu“
Print Friendly, PDF & Email

U regionu Zapadnog Balkana i Višegrada postoji veliki broj socijalnih preduzeća koja se drugačije nazivaju, sa različitim tendencijama, oblicima i veličinama; od malih lokalnih kafića do širih nacionalnih i regionalnih fondacija. Bez obzira na njihov koncept, profitna ili neprofitna udruženja, zadruge, mala ili srednja preduzeća, očigledno je zajedničko da ih osnivaju pojedinci ili grupe sa izraženim društvenim vrednostima.

Publikacija koju je pripremio Omladinski savez Kruševo sadrži dobre prakse prikupljene kroz projekat i praktične savete koje mogu primeniti različiti akteri u oba regiona.

IDC je doprineo publikaciji analizom stanja socijalnog preduzetništva u Srbiji.