Home > publikacije > Elaborat o proučavanju zemljišta na području opštine Ljig zahvaćenih katastrofalnim poplavama 2014. godine
Print Friendly, PDF & Email

 

‘Elaborat o proučavanju zemljišta na području opštine Ljig u atarima sela Ivanovci, Brančić, Moravci, Cvetanovac, Latković, Liplje, Ba i Štavica, zahvaćenih katastrofalnim poplavama 2014. godine’ nastao je u okviru projekta ‘Obnova poljoprivredne proizvodnje u opštini Ljig’, koji su sprovele organizacije ASB Austrija i IDC, uz finansijsku podršku Nachbar in Not.

Tokom jula meseca 2014. godine izvršena su ispitivanja zemljišta za potrebe poljoprivrednih proizvođača na teritoriji opštine Ljig, koji su pretrpeli velike štete od poplava. Na osnovu uzoraka uzetih sa zemljišta na teritoriji opštine Ljig (u atarima sela Ivanovci, Brančić, Moravci, Cvetanovac, Latković, Liplje, Ba i Štavica) u laboratoriji Agronomskog fakulteta u Čačku odradjene su najvažnije agrohemijske analize zemljišta sa preporukom đubrenja. Na osnovu rezultata predložene su određene mere popravke zemljišta tamo gde je potrebno, data je preporuka poljoprivrednim proizvođačima za racionalnu primenu đubriva, izbor sorti i hibrida, kao i preporuka za suzbijanje korova.