Home > publikacije > Kad brojevi postanu lica – publikacija u okviru projekta „Trajna rešenja za interno raseljena lica i povratnike kroz partnerstvo“
Print Friendly, PDF & Email

KADA BROJEVI POSTANU LICA  – publikacija u okviru projekta „Trajna rešenja za interno raseljena lica i povratnike kroz partnerstvo“

Sukobi i urušavanje privrednog sistema pokrenuli su migracione tokove na teritoriji Srbije s kraja XX i početkom XXI veka. Ovi događaji ujedno su uzrokovali neke od najvećih problema društvene transformacije danas, posebno u svetlu procesa EU integracija.

Projekat „LSG 4 LAP – Trajna rešenja za interno raseljena lica i povratnike kroz partnerstvo” deo je programa „Bolji život za interno raseljena lica i povratnike”, finansiranog od strane
Evropske unije. Osnovni cilj projekta je trajno rešavanje stambenog pitanja i ekonomsko osnaživanje interno raseljenih lica i povratnika po sporazumu o readmisiji u Srbiji.

 

Publikacija se odnosi na lične priče korisnika u okviru projekta.