Home > publikacije > Moć priče u „teškim“ temama – objašnjavanje veze nejednakosti i ekonomije
Print Friendly, PDF & Email

U okviru Erasmus + projekta „Moć priča u teškim temama – objašnjavanje nejednakosti i ekonomije“ učesnici obuke koja je održana u Visli, Poljska, razvili su publikaciju.

Ova publikacija je razvijena sa ciljem da osobama koji rade sa mladima omogući šire znanje o socijalnoj ekonomiji i mogućnostima koje pruža u smislu promovisanja tolerancije i osećaja solidarnosti sa isključenim grupama u lokalnim zajednicama i sa znanjem o pričanju priče kao oruđu neformalnog obrazovanja, kao i praktične veštine koje će omogućiti da se to koristi na najefikasniji način.