Home > publikacije > Studija „Promovisanje pravedne tranzicije u Evropi i širom sveta – kako civilno društvo i sindikati pokreću promenu“
Print Friendly, PDF & Email

Studija „Promovisanje pravedne tranzicije u Evropi i širom sveta – kako civilno društvo i sindikati pokreću promenu“ potiče iz sve većeg interesovanja SOLIDAR-a za bavljenje temom obezbeđivanja socijalno pravedne tranzicije ka klimatskoj neutralnosti. Krajem 2020. godine mreža SOLIDAR razvila je novu višegodišnju strategiju za platformu, koja ima za cilj da socijalnu pravdu i pravednu tranziciju postavi u središte evropskih i međunarodnih politika i strategija oporavka. Tada je, u okviru svoje obnovljene misije, SOLIDAR započeo mapiranje u pokušaju da identifikuje ključne koncepte, glavne politike i postojeće inicijative povezane sa Pravednom tranzicijom. Ova publikacija je rezultat te inicijative.