Home > publikacije > Srednje stručno obrazovanje i zapošljivost mladih
Print Friendly, PDF & Email

Svrha ovog dokumenta je da pruži opšti presek stanja u sistemu srednjeg stručnog obrazovanja u Republici Srbiji, a u kontekstu (ne)zaposlenosti mladih.

Srednje stručno škole čine 75% ukupnog sistema srednjeg obrazovanja, što implicira da najveći broj mladih svoj put ka svetu rada ili višem/visokom obrazovanju, započinje upravo u stručnim školama. Da li mladi iz tih škola izlaze spremi za jedan od dva pomenuta sveta, sa dobro procenjenim i iscrtanim karijernim ciljevima? Odgovor na ovo pitanje pokušaćemo da damo kroz analizu profesionalne prakse u stručnim školama i opštim politikama upisa. Upravo profesionalne prakse i upisne politike u srednje stručne škole predstavljalju glavne mehanizme za prevazilaženje neusklađenosti između obrazovnih programa i potreba tržišta rada.

Ovaj dokument se zasniva na sekundarnoj analizi podataka, sprovođenjem desktop istraživanja i konsultovanjem članova strateške grupe za unapređenje zapošljivosti mladih, koja je oformljena za potrebe projekta ‘Unapređenje zapošljivosti mladih kroz prevazilaženje neusklađenosti između obrazovnog sistema i tržišta rada u Srbij, koji sprovodi udruženje građana Inicijativa za razvoj i saradnju, a finansira Solidar Suisse (SLA) Kancelarija u Beogradu.