Home > publikacije > Stanje i perspektive politike zapošljavanja mladih u Republici Srbiji
Print Friendly, PDF & Email

U okviru projekta Nove mogućnosti za dostojanstven rad mladih u Srbiji grupa eksperata predstavnika socijalnih partnera na projektu izradila je studiju koja se bavi stanjem i perspektivnama politike zapošljavanja mladih u Republici Srbiji.

Projekat je finansiran od strane Fonda za civilno društvo u razvoju – CISU. Projekat se realizuje u partnerstvu sa FIC Denmark, Granski Sindikat Nezavisnost, Savez Samostalnih Sindikata Srbije, Unija poslodavaca Srbije i SOLIDAR.