Home > publikacije > Studija Održivi povratak interno raseljenih lica na Kosovo* ka koraku napred
Print Friendly, PDF & Email

Studija Održivi povratak interno raseljenih lica na Kosovo* ka koraku napred

Rezultati koji su predstavljeni u ovoj publikaciji su deo istraživanja koje je sprovedeno u okviru projekta Povratak kao korak napred, koji je finansiran od strane Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, a sprovodi Inicijativa za razvoj i saradnju – IDC u partnerstvu sa OCD Proaktiv  i Opštinom Vrnjačka Banja. Sadržaj ove publikacije ne predstavlja nužno stavove EU i IDC. Sadržaj ove publikacije može se reprodukovati i koristiti u nekomercijalne svrhe, treninge i aktivnosti zagovaranja, pod uslovom da se materijal na odgovarajući način pripiše IDC-u i odnosi se na projekat Povratak kao korak napred.