Home > publikacije > Vodič za upućivanje i pružanje socijalnih usluga migrantima u Republici Srbiji
Print Friendly, PDF & Email

U okviru našeg projekta IRIS uMREŽAvanje – Civilno društvo za zaštitu korisnika u sistemu upravljanja migracijama razvili smo Vodič o sistemu upućivanja / pružanju socijalnih usluga za migrante.rojekat ima za cilj da značajno doprinese poboljšanju pružanja usluga i unapređenju političkog okvira koji se odnosi na migracije u regionu Zapadnog Balkana (Albanija, BiH, Makedonija, Crna Gora i Srbija). Regionalni vodič je dostupan na engleskom jeziku, dok su vodiči razvijeni za pojedinačne zemlje u regionu dostupni na nacionalnim jezicima: