Home > SENS Mreža

IDC od 2012, zajedno sa organizacijom Smart Kolektiv administrira Mrežu socijalne ekonomije Srbije (SENS), koja je trenutno jedina mreža socijalnih preduzeća u Srbiji.

SENS je mreža socijalne ekonomije Srbije i jedina nacionalna mreža koja okuplja socijalna preduzeća. IDC kao administrator mreže nastoji da održava, dopunjuje i prati razvoj mreže koja sada broji 38 članica. Mreža nastoji da članicama obezbedi edukaciju, stručne savete i promociju u svim fazama pokretanja i vođenja biznisa. Udruživanjem i deljenjem znanja i iskustava socijalna preduzeća postaju jača, vidljivija i uticajnija.