Home > publikacije > Analiza ponude i tražnje na tržištu radne snage u Novom Pazaru, Sjenici i Tutinu – Reintegracija
Print Friendly, PDF & Email

Analiza ponude i tražnje na tržištu radne snage u Novom Pazaru, Sjenici i Tutinu sačinjena je od strane Regionalne razvojne agencije Sandžaka – SEDA, a kao deo projektnih aktivnosti na projektu „Re!ntegracija – podrška održivoj reintegraciji povratnika u Srbiji”.

Podatke o tržištu rada za potreba ove analize dostavila je Nacionalna Služba za zapošljavanje, filijala u Novom Pazaru. Sa predstavnicima filijale Nacionalne Službe za zapošljavanje u Novom Pazaru održan je i radni sastanak, u cilju razmatranja svih aspekata vezanih za aktivnost tržišta rada obućarskog sektora u Novom Pazaru.

Analiza obuhvata realni prikaz tržišta radne snage u Novom Pazaru, Sjenici i Tutinu sa jasnim preporukama za unapređenje različitih privrednih sektora.

Publikaciju možete pročitati i preuzeti klikom na link niže ⏬

Analiza ponude i tražnje na tržištu radne snage u Novom Pazaru Tutinu i Sjenici

______

Aktivnost je realizovana u okviru projekta “Re!ntegracija – podrška održivoj reintegraciji povratnika u Srbiji”. Ovaj projekat ukupne vrednosti 1.226.000 evra finansiran je sredstvima nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) i realizuje se do kraja 2021. godine. Nosilac projekta je ASB Serbia (Arbeiter-Samariter-Bund), implementator Inicijativa za razvoj i saradnju (IDC), a partneri na projektu su grad Novi Pazaropština Sjenica, opština Tutin, u partnerstvu sa Regionalnom razvojnom agencijom Sandžaka – SEDA i Muslimanskim humanitarnim društvom „Merhamet – Sandžak“.