Home > publikacije > Politika kvaliteta
Print Friendly, PDF & Email

U okviru procesa sertifikacije za ISO 9001 Standard IDC je na temelju svoje vizije: Zadovoljni ljudi u pravednom društvu i svoje misije: Razvoj programa podrške osetljivim društvenim grupama kroz inovativna socio-ekonomska rešenja, poštovanje i zaštitu ljudskih prava, građenje pravednog i odgovornog društva koje uvažava različitosti i pruža svima jednake mogućnosti, definisao i svoju politiku kvaliteta.