Home > publikacije > Primeri dobre prakse iz oblasti socijalne ekonomije: Žene na putu
Print Friendly, PDF & Email

Žene na putu je društveno preduzeće i održivi  modni brend koji ima za cilj da osnaži žene
izbeglice koje su podnele zahtev za azil u Republici Srbiji. O tome kako ovo preduzeće funkcioniše, šta ga čini alatom za integraciju osoba u nepovoljnom položaju i šta ono tim osobama pruža, čitajte u dokumentu,
čiji je nastanak omogućio Arbaiter – Samariter Bund.