Home > publikacije > Merenje uticaja volontiranja
Print Friendly, PDF & Email

Volontiranje je najvidljiviji izraz promovisanja solidarnosti, pružanja doprinosa socijalnom uključivanju ugroženih društvenih grupa i sticanja socijalnog kapitala. Iz ovih razloga, mreža Volonteurope, podržana od strane evropske radne grupe za merenje uticaja volontiranja, izradila je dokument koji ima za cilj da promoviše potrebu za većim priznavanjem volontiranja i istraži načine na koje je moguće bolje izmeriti njegov uticaj. Predstavnici IDC-a učestvovali su u radnoj grupi i  predstavili srpsku perspektivu po ovom pitanju. Dokument je dostupan u prilogu, samo na engleskom jeziku.