Home > publikacije > Zvezde socijalne ekonomije Zapadnog Balkana – WISEs4Youth
Print Friendly, PDF & Email

 

 

 

 

 

 

 

Opšti cilj projekta Socijalno preduzetništvo za mlade (WISEs4youth) je kreiranje i realizacija obuka i aktivnosti mobilnosti za razvoj veština za pokretanje socijalnog preduzetništva koje su usmerene na potencijalne mlade socijalne preduzetnike na Zapadnom Balkanu.

U okviru projekta, grupa mladih (potencijalnih budućih) socijalnih preduzetnika posetila je kompanije u Albaniji, Srbiji, Hrvatskoj, Severnoj Makedoniji i Sloveniji. Preduzeća su odabrali projektni partneri sa ciljem da se predstave primeri uspešnih modela socijalnog preduzetništva, njihova raznolikost i da se promoviše društveni uticaj ovih preduzeća.

Ova publikacija predstavlja spoj socijalne ekonomije koja počinje na Zapadnom Balkanu. Ona pruža kratak uvod u kontekst socijalne ekonomije u svakoj posećenoj zemlji, kao i posećenim preduzećima u okviru projekta i portfolio najboljih praksi koji takođe dopunjuju module obuke.


Projekat je implementirala ENSIE mreža u partnerstvu sa ACT Group (HRV), SENT (SLO), CDI (SMK), Partners (ALB) i IDC (SRB). Projekat finansirao Erazmus+ program: Partnerstvo za saradnju u oblasti mladih.