Home > Javni pozivi i konkursi > Прелиминарна листа корисника у оквиру пројекта „Повратак као корак напред“
Print Friendly, PDF & Email

На основу члана 13. Правилника о условима, критеријумима, мерилима, поступку и начину рада Комисија за одабир корисника за доделу бесповратних средстава у виду опреме на пројекту “Повратак као корак напред“, узимајући у обзир услове, критеријуме као и мерила дефинисана Правилником, Комисија за одабир корисника за доделу бесповратних средстава у виду опреме на пројекту “Повратак као корак напред“, на седници одржаној, 11.06.2020.године, у просторијама Иницијативе за развој и сарадњу у Београду, доноси следећу:

 

ПРЕЛИМИНАРНУ ЛИСТУ реда првенства

за доделу средстава намењених подршци повратку интерно расељених лица на Косово и Метохију , кроз доделу бесповратних средстава у виду опреме

Редни број Број пријаве Име Презиме Име једног родитеља Број бодова
1 51/2020 Данијела Ђорђевић Радован 80
2 07/2020 Гордана Ћоровић Ћирковић Душан 79
3 32/2020 Александра Анђелковић Миливоје 79
4 49/2020 Зорица Цековић Милутин 78
5 10/2020 Слободан Костић Зоран 77
6 15/2020 Бојан Саичић Божидар 77
7 19/2020 Сунчица Петковић Трајко 77
8 25/2020 Митра Танасковић Славољуб 77
9 28/2020 Далибор Величковић Љубомир 77
10 37/2020 Добрила Филиповић Стојан 77
11 48/2020 Наташа Васић Димитрије 77
12 17/2020 Зорица Зарић Миодраг 75
13 21/2020 Божидар Стевановић Југослав 75
14 34/2020 Гордана Трајковић Радован 75
15 41/2020 Драгана Симић Драган 75
16 42/2020 Вања Трајковић Максимовић Бранислав 75
17 05/2020 Наташа Галић Љубинко 74
18 20/2020 Анастасија Вујовић Жељко 74
19 35/2020 Зоран Алексић Војислав 74
20 38/2020 Љубиша Стојановић Бојжин 74
21 08/2020 Велимир Васић Славко 73
22 36/2020 Весна Стајић Лацко 73
23 40/2020 Душан Каркић Љубиша 73
24 47/2020 Данијела Ћурчић Владимир 73
25 53/2020 Марко Марковић Драган 73
26 11/2020 Славомир Зувић Ћирко 72
27 29/2020 Зоран Денић Срба 72
28 31/2020 Драган Недељковић Велибор 72
29 33/2020 Миливоје Јовановић Станко 72
30 02/2020 Предраг Томашевић Слободан 71
31 13/2020 Драгутин Стаменковић Богдан 71
32 16/2020 Радован Радуловић Драгомир 71
33 27/2020 Момирка Вукојевић Мирослав 71
34 30/2020 Марко Трајковић Бранислав 71
35 39/2020 Весна Алексић Живко 71
36 45/2020 Бојан Савић Југослав 71
37 46/2020 Милица Јовановић Љубиса 71
38 44/2020 Далибор Ђокић Јовица 70
39 50/2020 Мирјана Бибић Милош 70
40 54/2020 Александра Стевановић Спасен 70
41 14/2020 Бобан Ђоровић Драгољуб 69
42 26/2020 Зоран Петровић Александар 69
43 43/2020 Горан Марковић Драгиша 69
44 03/2020 Снежана Ристић Предраг 68
45 18/2020 Арсеније Ристић Јован 68
46 24/2020 Драгица Јовановић Слободан 68
47 12/2020 Воислав Рашковић Радојко 66
48 22/2020 Димитрије Димитријевић Живојин 66
49 23/2020 Љубинко Бојковић Живојин 65
50 52/2020 Иван Николић Милан 65
51 09/2020 Живорад Арсић Љубиша 63
52 01/2020 Ненад Ђорђевић Добросав 62
53 04/2020 Градимир Милић Живојин 61
54 06/2020 Милош Арсенијевић Слободан 61

 

На Прелиминарну листу реда првенства за доделу средстава намењених подршци повратку интерно расељених лица на Косово*, кроз доделу бесповратних средстава у виду опреме, подносилац пријаве може да уложи приговор Комисији, у писаној форми, у року од 8 дана од дана истицања Прелиминарне листе реда првенства за избор корисника на интернет странама Удружења „Иницијатива за развој и сарадњу“ и Удружења „Проактив“ и огласној табли Општине Врњачка Бања

Приговор мора да садржи: име и презиме, адресу подносиоца приговора, разлоге због којих се приговор изјављује и потпис подносиоца приговора.

Приговор се подноси предајом писменог поднеска Комисији преко Иницијативе за развој и сарадњу, Ул. Милана Ракића 65а, Београд.

О основаности приговора Комисија одлучује у складу са одредбама Правилника и на основу података наведених у приговору, конкурсне документације и утврђеног чињеничног стања.

Након горе поменутог рока, и разматрања евентуалних проговора од стране подносилаца пријава, Комисија објављује Коначну листу за доделу средстава намењених подршци повратку интерно расељених лица на Косово*, кроз доделу бесповратних средстава у виду опреме.

У Београду, 11.06.2020.

Председник  комисије

Миодраг Недељковић