Home > Aktuelno > IDC na seminaru Youth empowerment for change
Print Friendly, PDF & Email

IDC na seminaru Youth empowerment for change

U Dilidžanu, Jermenija, od 8.  do 16. oktobra ove godine, u saradnji dve organizacije – Bratniak iz Krakova, Poljska, i Youth Cooperation Center of Dilijan, Jermenija, organizovan je seminar pod nazivom Youth empowerment for change. Seminar je finansirala poljska nacionalna agencija  Erasmus+ Programa, a učešće je uzelo 24 mladića i devojaka iz zemalja širom Evrope (Albanije, Češke, Italije, Ukrajne, Srbije, Belorusije, Nemačke, Litvanije, Španije, Jermenije, Gruzije i Poljske). IDC Srbija je na skupu bio predstavljen sa dve svoje predstavnice, volonterke: Isidora Banović Belić i Marija Božić.

dsc_0525

Svrha seminara bilo je upoznavanje sa značajem učešća mladih u kreiranju socijanih promena, kao i upoznavanje sa samim mehanizmima tih promena. Učesnicima je najpre dat teorijski okvir, a potom i mogućnost da, po izboru, ilustruju ono što su naučili, kroz simulaciju rešavanja problema. Poseban fokus seminara bio je individualno onasnaživanje učesnika jer je svaki pojedinac koren i pokretač promena koje želimo da vidimo u društvu. Ideja seminara bila je misao da mladi u velikoj meri mogu da učestvuju i budu pokretači socijalnih promena.

Tokom sedam dana učesnici su savladali neke od osnovnih alatki u otkrivanju problema i njihovom sistematskom rešavanju, zatim i mehanizme uključivanja i animiranja svojih vršnjaka u pokretanju istih, kao i najefikasnije načine otklanjanja prepreka koje na tom putu srećemo.

Globalni zaključak je da mladi širom zemalja evropskog kintinenta imaju iste ili slične probleme – otežan pristup tržištu rada, nedovoljno učestvovanje u kreiranju politike zemlje, nizak kvalitet i ograničenosti u mogucnosti u samorazvitku, ekonomske poteškoće, nesigurnost u pogledu budučnosti kao i generalno osećanje opšte nemoći da doprinose bilo kakvoj promeni, i preokretanju situacije. Ovaj seminar u Dilidžanu imao je za cilj da preokrene uvreženi način mišljenja i pokaže mladima kako itekako mogu biti nosioci promena.

dsc_0252-horz